Board Result 2019-20

Delhi Public School

CBSE Results 2019-20

Delhi Public School Azaad Nagar

CBSE Results 2019-20

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2019-2020.

0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Press Coverage

Class - XII CBSE Result 2019-20

Class - XII CBSE
Result 2019-20

SUNIDHI VERMA

DPS AZAAD NAGAR

DISHA VANVANI

DPS AZAAD NAGAR

SHREYANSH KUSHWAHA

DPS AZAAD NAGAR

AKANKSHA SHAKYA

DPS AZAAD NAGAR

SAUMYA PRIYADARSHI

DPS AZAAD NAGAR

HARSH KUMAR SINGH

DPS AZAAD NAGAR

SHALEEN SHUKLA

DPS AZAAD NAGAR

SHRESTH OMER

DPS AZAAD NAGAR

SHIVIKA GUPTA

DPS AZAAD NAGAR

PURVA DIXIT

DPS AZAAD NAGAR

SUYASH SRIVASTAVA

DPS AZAAD NAGAR

GAURI GUPTA

DPS AZAAD NAGAR

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
AAKRITI SANGHI
96%
 
2.
AKSHITA MAHESHWARI
96%
 
3.
MANASVI MUDGAL
96%
4.
VIGYA AWASTHI
96%
 
5.
MEHAK BEHRANI
95.8%
 
6.
PALAK DENGLA
95.8%
7.
SANCHITA ARORA
95.8%
 
8.
DEEPANSHI SHARMA
95.6%
 
9.
SHUBHI VERMA
95.6%
10.
DEVANSH BAJPAI
95.4%
 
11.
GAURAV GUPTA
95.4%
 
12.
MRIDUL MADNANI
95.4%
13.
SHREYA AGARWAL
95.4%
 
14.
AVINASH SINGH
95.2%
 
15.
JANHAVI YADAV
95.2%
16.
KHUSHI NARANG
95.2%
 
17.
SAKSHI GOPLANI
95.2%
 
18.
SAMARTH GUPTA
95.2%
19.
SONAKSHI MISRA
95.2%
 
20.
UTKARSH GUPTA
95.2%
 
21.
DIVYANSHI TRIPATHI
95%
22.
SATWIK RAKHEJA
95%
 
23.
ANUSHKA DWIVEDI
94.8%
 
24.
HARSH NIRMAL
94.8%
25.
MANAN AGARWAL
94.8%
 
26.
NITIKA JAIN
94.8%
 
27.
TRISHA SHARMA
94.8%
28.
TULIKA PAL
94.8%
 
29.
VARDAAN AGARWAL
94.8%
 
30.
ANGAD SINGH
94.6%
31.
PARITOSH AGARWAL
94.6%
 
32.
SHREYA GAUR
94.6%
 
33.
NAMAN KHATTAR
94.4%
34.
SIDDHANT MISHRA
94.4%
 
35.
TANISHQ AWASTHI
94.4%
 
36.
SHREYANSH JAYCHHANG
94.2%
37.
AANVI SARIN
94%
 
38.
SAHIL JHAMTANI
94%
 
39.
MEHUL JAIN
93.8%
40.
PRAGYA TRIPATHI
93.8%
 
41.
ROHAN GUPTA
93.8%
 
42.
SHIVAM SINGH
93.8%
43.
DIVI SRIVASTAVA
93.6%
 
44.
DIVYANSH TRIVEDI
93.6%
 
45.
MUSKAN JINDAL
93.6%
46.
SANJANA SINGH
93.6%
 
47.
VIBHAV BABA
93.6%
 
48.
ARYAN SINGH
93.4%
49.
SWARNIM SAHU
93.4%
 
50.
MOHD ABBAS
93.2%
 
51.
SURAJ MISHRA
93.2%
52.
ANANYA SINGH
93%
 
53.
ARPIT BHADOURIA
93%
 
54.
RISHIKA DHANDHANIA
93%
55.
ISHITA GUPTA
92.8%
 
56.
RASHIKA JAIN
92.8%
 
57.
VISHAL KUMAR
92.8%
58.
VISHAL YADAV
92.8%
 
59.
YASHIKA DWIVEDI
92.8%
 
60.
DIVYA MAKHIJA
92.6%
61.
SARFARAZ HAMEED
92.4%
 
62.
AYUSH GUPTA
92.2%
 
63.
DIVYANSH SINGH
92.2%
64.
GOPAL SHUKLA
92.2%
 
65.
SAMYAK JAIN
92.2%
 
66.
AVI SRIVASTAVA
92%
67.
TANU MEENA
92%
 
68.
ANUJ MISHRA
91.6%
 
69.
PUSHPANJLI SHUKLA
91.6%
70.
RIDDHIMA SINGH
91.6%
 
71.
DIVYANSHI SRIVASTAVA
91.4%
 
72.
SHAIVYA GUPTA
91.4%
73.
VANSH SAHANI
91.4%
 
74.
YASH RAJ KHULLAR
91.4%
 
75.
NISHANT GUPTA
91.2%
76.
KAMAL YADAV
91%
 
77.
LAVANYA SINGH
91%
 
78.
MOHAN AWASTHI
91%
79.
AYUSH SRIVASTAVA
90.8%
 
80.
DEVRAJ MISHRA
90.8%
 
81.
KIRTI YADAV
90.8%
82.
AMBAR KUSHWAHA
90.6%
 
83.
ANSHBEER SINGH OBERAI
90.6%
 
84.
SUMRATH SINGH
90.6%
85.
SUYASH KUSHWAHA
90.6%
 
86.
VARNIKA SHUKLA
90.6%
 
87.
ABHISHEK RATHORE
90.4%
88.
ANUNAY AGARWAL
90.2%
 
89.
RISHIKA MEHROTRA
90.2%
 
90.
ABHISHEK GUPTA
90%
91.
SAHIL VIJ
90%
 
 
J
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
AAKRITI SANGHI
96%
 
2.
AKSHITA MAHESHWARI
96%
3.
MANASVI MUDGAL
96%
 
4.
VIGYA AWASTHI
96%
5.
MEHAK BEHRANI
95.8%
 
6.
PALAK DENGLA
95.8%
7.
SANCHITA ARORA
95.8%
 
8.
DEEPANSHI SHARMA
95.6%
9.
SHUBHI VERMA
95.6%
 
10.
DEVANSH BAJPAI
95.4%
11.
GAURAV GUPTA
95.4%
 
12.
MRIDUL MADNANI
95.4%
13.
SHREYA AGARWAL
95.4%
 
14.
AVINASH SINGH
95.2%
15.
JANHAVI YADAV
95.2%
 
16.
KHUSHI NARANG
95.2%
17.
SAKSHI GOPLANI
95.2%
 
18.
SAMARTH GUPTA
95.2%
19.
SONAKSHI MISRA
95.2%
 
20.
UTKARSH GUPTA
95.2%
21.
DIVYANSHI TRIPATHI
95%
 
22.
SATWIK RAKHEJA
95%
23.
ANUSHKA DWIVEDI
94.8%
 
24.
HARSH NIRMAL
94.8%
25.
MANAN AGARWAL
94.8%
 
26.
NITIKA JAIN
94.8%
27.
TRISHA SHARMA
94.8%
 
28.
TULIKA PAL
94.8%
29.
VARDAAN AGARWAL
94.8%
 
30.
ANGAD SINGH
94.6%
31.
PARITOSH AGARWAL
94.6%
 
32.
SHREYA GAUR
94.6%
33.
NAMAN KHATTAR
94.4%
 
34.
SIDDHANT MISHRA
94.4%
35.
TANISHQ AWASTHI
94.4%
 
36.
SHREYANSH JAYCHHANG
94.2%
37.
AANVI SARIN
94%
 
38.
SAHIL JHAMTANI
94%
39.
MEHUL JAIN
93.8%
 
40.
PRAGYA TRIPATHI
93.8%
41.
ROHAN GUPTA
93.8%
 
42.
SHIVAM SINGH
93.8%
43.
DIVI SRIVASTAVA
93.6%
 
44.
DIVYANSH TRIVEDI
93.6%
45.
MUSKAN JINDAL
93.6%
 
46.
SANJANA SINGH
93.6%
47.
VIBHAV BABA
93.6%
 
48.
ARYAN SINGH
93.4%
49.
SWARNIM SAHU
93.4%
 
50.
MOHD ABBAS
93.2%
51.
SURAJ MISHRA
93.2%
 
52.
ANANYA SINGH
93%
53.
ARPIT BHADOURIA
93%
 
54.
RISHIKA DHANDHANIA
93%
55.
ISHITA GUPTA
92.8%
 
56.
RASHIKA JAIN
92.8%
57.
VISHAL KUMAR
92.8%
 
58.
VISHAL YADAV
92.8%
59.
YASHIKA DWIVEDI
92.8%
 
60.
DIVYA MAKHIJA
92.6%
61.
SARFARAZ HAMEED
92.4%
 
62.
AYUSH GUPTA
92.2%
63.
DIVYANSH SINGH
92.2%
 
64.
GOPAL SHUKLA
92.2%
65.
SAMYAK JAIN
92.2%
 
66.
AVI SRIVASTAVA
92%
67.
TANU MEENA
92%
 
68.
ANUJ MISHRA
91.6%
69.
PUSHPANJLI SHUKLA
91.6%
 
70.
RIDDHIMA SINGH
91.6%
71.
DIVYANSHI SRIVASTAVA
91.4%
 
72.
SHAIVYA GUPTA
91.4%
73.
VANSH SAHANI
91.4%
 
74.
YASH RAJ KHULLAR
91.4%
75.
NISHANT GUPTA
91.2%
 
76.
KAMAL YADAV
91%
77.
LAVANYA SINGH
91%
 
78.
MOHAN AWASTHI
91%
79.
AYUSH SRIVASTAVA
90.8%
 
80.
DEVRAJ MISHRA
90.8%
81.
KIRTI YADAV
90.8%
 
82.
AMBAR KUSHWAHA
90.6%
83.
ANSHBEER SINGH OBERAI
90.6%
 
84.
SUMRATH SINGH
90.6%
85.
SUYASH KUSHWAHA
90.6%
 
86.
VARNIKA SHUKLA
90.6%
87.
ABHISHEK RATHORE
90.4%
 
88.
ANUNAY AGARWAL
90.2%
89.
RISHIKA MEHROTRA
90.2%
 
90.
ABHISHEK GUPTA
90%
91.
SAHIL VIJ
90%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
AAKRITI SANGHI
96%
2.
AKSHITA MAHESHWARI
96%
3.
MANASVI MUDGAL
96%
4.
VIGYA AWASTHI
96%
5.
MEHAK BEHRANI
95.8%
6.
PALAK DENGLA
95.8%
7.
SANCHITA ARORA
95.8%
8.
DEEPANSHI SHARMA
95.6%
9.
SHUBHI VERMA
95.6%
10.
DEVANSH BAJPAI
95.4%
11.
GAURAV GUPTA
95.4%
12.
MRIDUL MADNANI
95.4%
13.
SHREYA AGARWAL
95.4%
14.
AVINASH SINGH
95.2%
15.
JANHAVI YADAV
95.2%
16.
KHUSHI NARANG
95.2%
17.
SAKSHI GOPLANI
95.2%
18.
SAMARTH GUPTA
95.2%
19.
SONAKSHI MISRA
95.2%
20.
UTKARSH GUPTA
95.2%
21.
DIVYANSHI TRIPATHI
95%
22.
SATWIK RAKHEJA
95%
23.
ANUSHKA DWIVEDI
94.8%
24.
HARSH NIRMAL
94.8%
25.
MANAN AGARWAL
94.8%
26.
NITIKA JAIN
94.8%
27.
TRISHA SHARMA
94.8%
28.
TULIKA PAL
94.8%
29.
VARDAAN AGARWAL
94.8%
30.
ANGAD SINGH
94.6%
31.
PARITOSH AGARWAL
94.6%
32.
SHREYA GAUR
94.6%
33.
NAMAN KHATTAR
94.4%
34.
SIDDHANT MISHRA
94.4%
35.
TANISHQ AWASTHI
94.4%
36.
SHREYANSH JAYCHHANG
94.2%
37.
AANVI SARIN
94%
38.
SAHIL JHAMTANI
94%
39.
MEHUL JAIN
93.8%
40.
PRAGYA TRIPATHI
93.8%
41.
ROHAN GUPTA
93.8%
42.
SHIVAM SINGH
93.8%
43.
DIVI SRIVASTAVA
93.6%
44.
DIVYANSH TRIVEDI
93.6%
45.
MUSKAN JINDAL
93.6%
46.
SANJANA SINGH
93.6%
47.
VIBHAV BABA
93.6%
48.
ARYAN SINGH
93.4%
49.
SWARNIM SAHU
93.4%
50.
MOHD ABBAS
93.2%
51.
SURAJ MISHRA
93.2%
52.
ANANYA SINGH
93%
53.
ARPIT BHADOURIA
93%
54.
RISHIKA DHANDHANIA
93%
55.
ISHITA GUPTA
92.8%
56.
RASHIKA JAIN
92.8%
57.
VISHAL KUMAR
92.8%
58.
VISHAL YADAV
92.8%
59.
YASHIKA DWIVEDI
92.8%
60.
DIVYA MAKHIJA
92.6%
61.
SARFARAZ HAMEED
92.4%
62.
AYUSH GUPTA
92.2%
63.
DIVYANSH SINGH
92.2%
64.
GOPAL SHUKLA
92.2%
65.
SAMYAK JAIN
92.2%
66.
AVI SRIVASTAVA
92%
67.
TANU MEENA
92%
68.
ANUJ MISHRA
91.6%
69.
PUSHPANJLI SHUKLA
91.6%
70.
RIDDHIMA SINGH
91.6%
71.
DIVYANSHI SRIVASTAVA
91.4%
72.
SHAIVYA GUPTA
91.4%
73.
VANSH SAHANI
91.4%
74.
YASH RAJ KHULLAR
91.4%
75.
NISHANT GUPTA
91.2%
76.
KAMAL YADAV
91%
77.
LAVANYA SINGH
91%
78.
MOHAN AWASTHI
91%
79.
AYUSH SRIVASTAVA
90.8%
80.
DEVRAJ MISHRA
90.8%
81.
KIRTI YADAV
90.8%
82.
AMBAR KUSHWAHA
90.6%
83.
ANSHBEER SINGH OBERAI
90.6%
84.
SUMRATH SINGH
90.6%
85.
SUYASH KUSHWAHA
90.6%
86.
VARNIKA SHUKLA
90.6%
87.
ABHISHEK RATHORE
90.4%
88.
ANUNAY AGARWAL
90.2%
89.
RISHIKA MEHROTRA
90.2%
90.
ABHISHEK GUPTA
90%
91.
SAHIL VIJ
90%

Class - X CBSE Result 2019-20

Class - X CBSE
Result 2019-20

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
DEEPANSH PATNI
97%
 
2.
SURMAYEE SRIVASTAVA
97%
 
3.
ADITYA TIWARI
96.8%
4.
ASTHA JAISWAL
96.8%
 
5.
HARSH KAPOOR
96.8%
 
6.
SANJOLI PATARIA
96.8%
7.
HITAKSHI JHAMTANI
96.6%
 
8.
AADITYA SHUKLA
96.4%
 
9.
APARAJITA BAJPAI
96.4%
10.
ASHUTOSH SHRIVASTAVA
96.4%
 
11.
RUBIT SARAN
96.4%
 
12.
SANCHI VERMA
96.4%
13.
TANMAY BARIK
96.4%
 
14.
AMYRAA SRIVASTAVA
96.2%
 
15.
ANSH PRATAP SINGH
96.2%
16.
MERIN PAUL
96.2%
 
17.
SARAS AGARWAL
96.2%
 
18.
ABHISHEK RAJPUT
96%
19.
JHALAK DHANDHANIA
96%
 
20.
SHRUTI TRIPATHI
96%
 
21.
VAIVASVAT DINKAR
96%
22.
SALONI SHUKLA
95.8%
 
23.
PALASH KOHLI
95.6%
 
24.
VAISHNAVI SRIVASTAVA
95.6%
25.
JAYESH TIWARI
95.4%
 
26.
KANISHTH DUBEY
95.2%
 
27.
SIMRAN JINDAL
95%
28.
AVINASH TRIPATHI
94.8%
 
29.
RAHUL SINGH
94.8%
 
30.
MALLIKA GUPTA
94.6%
31.
SARTHAK KATIYAR
94.6%
 
32.
TRIPTI TIWARI
94.6%
 
33.
AMOGH PANDEY
94.4%
34.
ANISHKA GUPTA
94.4%
 
35.
RASHI AGRAWAL
94.4%
 
36.
SIMRAN CHAUDHARY
94.4%
37.
VEDANT DIXIT
94.4%
 
38.
ANANTA SINGH
94.2%
 
39.
ANMOL VERMA
94.2%
40.
SWASTIK JAIN
94.2%
 
41.
VIDRIT MISRA
94.2%
 
42.
JATIN PATHAK
94%
43.
AKSHAT RASTOGI
93.8%
 
44.
ARYAN SRIVASTAVA
93.8%
 
45.
SHIKHAR PAL
93.6%
46.
AASTHA ARORA
93.4%
 
47.
KHUSHI MOTANI
93.2%
 
48.
SHREYANSH GUPTA
93.2%
49.
SARTHAK JAIN
93%
 
50.
DEEPANSHU SINGH BHADAURIA
92.8%
 
51.
AKSHAT DIXIT
92.6%
52.
PARIINYSSA JAISWAL
92.6%
 
53.
GARGI PAL
92.4%
 
54.
HARSHIL GUPTA
92.4%
55.
SNEHA SAHU
92.4%
 
56.
SHIRSH DIXIT
91.8%
 
57.
VANSH GUPTA
91.8%
58.
URVASHI MATLANI
91.4%
 
59.
AKHAND MISHRA
91.2%
 
60.
KHUSHI MEHRA
91.2%
61.
SHUBHAM KUMAR SINGH
91.2%
 
62.
YASH GAUTAM
91.2%
 
63.
DIVYANSHI AWASTHI
91%
64.
NISHPREET GANDHI
91%
 
65.
SHUBHANGI MISHRA
91%
 
66.
SUMANT KUMAR
91%
67.
VAISHNAVI RASTOGI
91%
 
68.
SHASHWAT SHUKLA
90.8%
 
69.
ANANT KUMAR SINGH
90.6%
70.
ANUGYA SINGH
90.6%
 
71.
ARCHIT GUPTA
90.6%
 
72.
PRINCE GUPTA
90.6%
73.
SAKSHAT JAWA
90.6%
 
74.
JAHANVI SINGHAL
90.4%
 
75.
RITTVIK SINGH
90.4%
76.
VAISHNAVI ARORA
90.4%
 
77.
VARINAY AGARWAL
90.4%
 
78.
AYUSH MISHRA
90.2%
79.
DIVYANSHI PANDEY
90.2%
 
80.
MOHD FAIZ
90.2%
 
81.
PURVIKA BHARTIA
90%
82.
VARDAN GUPTA
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
DEEPANSH PATNI
97%
 
2.
SURMAYEE SRIVASTAVA
97%
3.
ADITYA TIWARI
96.8%
 
4.
ASTHA JAISWAL
96.8%
5.
HARSH KAPOOR
96.8%
 
6.
SANJOLI PATARIA
96.8%
7.
HITAKSHI JHAMTANI
96.6%
 
8.
AADITYA SHUKLA
96.4%
9.
APARAJITA BAJPAI
96.4%
 
10.
ASHUTOSH SHRIVASTAVA
96.4%
11.
RUBIT SARAN
96.4%
 
12.
SANCHI VERMA
96.4%
13.
TANMAY BARIK
96.4%
 
14.
AMYRAA SRIVASTAVA
96.2%
15.
ANSH PRATAP SINGH
96.2%
 
16.
MERIN PAUL
96.2%
17.
SARAS AGARWAL
96.2%
 
18.
ABHISHEK RAJPUT
96%
19.
JHALAK DHANDHANIA
96%
 
20.
SHRUTI TRIPATHI
96%
21.
VAIVASVAT DINKAR
96%
 
22.
SALONI SHUKLA
95.8%
23.
PALASH KOHLI
95.6%
 
24.
VAISHNAVI SRIVASTAVA
95.6%
25.
JAYESH TIWARI
95.4%
 
26.
KANISHTH DUBEY
95.2%
27.
SIMRAN JINDAL
95%
 
28.
AVINASH TRIPATHI
94.8%
29.
RAHUL SINGH
94.8%
 
30.
MALLIKA GUPTA
94.6%
31.
SARTHAK KATIYAR
94.6%
 
32.
TRIPTI TIWARI
94.6%
33.
AMOGH PANDEY
94.4%
 
34.
ANISHKA GUPTA
94.4%
35.
RASHI AGRAWAL
94.4%
 
36.
SIMRAN CHAUDHARY
94.4%
37.
VEDANT DIXIT
94.4%
 
38.
ANANTA SINGH
94.2%
39.
ANMOL VERMA
94.2%
 
40.
SWASTIK JAIN
94.2%
41.
VIDRIT MISRA
94.2%
 
42.
JATIN PATHAK
94%
43.
AKSHAT RASTOGI
93.8%
 
44.
ARYAN SRIVASTAVA
93.8%
45.
SHIKHAR PAL
93.6%
 
46.
AASTHA ARORA
93.4%
47.
KHUSHI MOTANI
93.2%
 
48.
SHREYANSH GUPTA
93.2%
49.
SARTHAK JAIN
93%
 
50.
DEEPANSHU SINGH BHADAURIA
92.8%
51.
AKSHAT DIXIT
92.6%
 
52.
PARIINYSSA JAISWAL
92.6%
53.
GARGI PAL
92.4%
 
54.
HARSHIL GUPTA
92.4%
55.
SNEHA SAHU
92.4%
 
56.
SHIRSH DIXIT
91.8%
57.
VANSH GUPTA
91.8%
 
58.
URVASHI MATLANI
91.4%
59.
AKHAND MISHRA
91.2%
 
60.
KHUSHI MEHRA
91.2%
61.
SHUBHAM KUMAR SINGH
91.2%
 
62.
YASH GAUTAM
91.2%
63.
DIVYANSHI AWASTHI
91%
 
64.
NISHPREET GANDHI
91%
65.
SHUBHANGI MISHRA
91%
 
66.
SUMANT KUMAR
91%
67.
VAISHNAVI RASTOGI
91%
 
68.
SHASHWAT SHUKLA
90.8%
69.
ANANT KUMAR SINGH
90.6%
 
70.
ANUGYA SINGH
90.6%
71.
ARCHIT GUPTA
90.6%
 
72.
PRINCE GUPTA
90.6%
73.
SAKSHAT JAWA
90.6%
 
74.
JAHANVI SINGHAL
90.4%
75.
RITTVIK SINGH
90.4%
 
76.
VAISHNAVI ARORA
90.4%
77.
VARINAY AGARWAL
90.4%
 
78.
AYUSH MISHRA
90.2%
79.
DIVYANSHI PANDEY
90.2%
 
80.
MOHD FAIZ
90.2%
81.
PURVIKA BHARTIA
90%
 
82.
VARDAN GUPTA
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
DEEPANSH PATNI
97%
2.
SURMAYEE SRIVASTAVA
97%
3.
ADITYA TIWARI
96.8%
4.
ASTHA JAISWAL
96.8%
5.
HARSH KAPOOR
96.8%
6.
SANJOLI PATARIA
96.8%
7.
HITAKSHI JHAMTANI
96.6%
8.
AADITYA SHUKLA
96.4%
9.
APARAJITA BAJPAI
96.4%
10.
ASHUTOSH SHRIVASTAVA
96.4%
11.
RUBIT SARAN
96.4%
12.
SANCHI VERMA
96.4%
13.
TANMAY BARIK
96.4%
14.
AMYRAA SRIVASTAVA
96.2%
15.
ANSH PRATAP SINGH
96.2%
16.
MERIN PAUL
96.2%
17.
SARAS AGARWAL
96.2%
18.
ABHISHEK RAJPUT
96%
19.
JHALAK DHANDHANIA
96%
20.
SHRUTI TRIPATHI
96%
21.
VAIVASVAT DINKAR
96%
22.
SALONI SHUKLA
95.8%
23.
PALASH KOHLI
95.6%
24.
VAISHNAVI SRIVASTAVA
95.6%
25.
JAYESH TIWARI
95.4%
26.
KANISHTH DUBEY
95.2%
27.
SIMRAN JINDAL
95%
28.
AVINASH TRIPATHI
94.8%
29.
RAHUL SINGH
94.8%
30.
MALLIKA GUPTA
94.6%
31.
SARTHAK KATIYAR
94.6%
32.
TRIPTI TIWARI
94.6%
33.
AMOGH PANDEY
94.4%
34.
ANISHKA GUPTA
94.4%
35.
RASHI AGRAWAL
94.4%
36.
SIMRAN CHAUDHARY
94.4%
37.
VEDANT DIXIT
94.4%
38.
ANANTA SINGH
94.2%
39.
ANMOL VERMA
94.2%
40.
SWASTIK JAIN
94.2%
41.
VIDRIT MISRA
94.2%
42.
JATIN PATHAK
94%
43.
AKSHAT RASTOGI
93.8%
44.
ARYAN SRIVASTAVA
93.8%
45.
SHIKHAR PAL
93.6%
46.
AASTHA ARORA
93.4%
47.
KHUSHI MOTANI
93.2%
48.
SHREYANSH GUPTA
93.2%
49.
SARTHAK JAIN
93%
50.
DEEPANSHU SINGH BHADAURIA
92.8%
51.
AKSHAT DIXIT
92.6%
52.
PARIINYSSA JAISWAL
92.6%
53.
GARGI PAL
92.4%
54.
HARSHIL GUPTA
92.4%
55.
SNEHA SAHU
92.4%
56.
SHIRSH DIXIT
91.8%
57.
VANSH GUPTA
91.8%
58.
URVASHI MATLANI
91.4%
59.
AKHAND MISHRA
91.2%
60.
KHUSHI MEHRA
91.2%
61.
SHUBHAM KUMAR SINGH
91.2%
62.
YASH GAUTAM
91.2%
63.
DIVYANSHI AWASTHI
91%
64.
NISHPREET GANDHI
91%
65.
SHUBHANGI MISHRA
91%
66.
SUMANT KUMAR
91%
67.
VAISHNAVI RASTOGI
91%
68.
SHASHWAT SHUKLA
90.8%
69.
ANANT KUMAR SINGH
90.6%
70.
ANUGYA SINGH
90.6%
71.
ARCHIT GUPTA
90.6%
72.
PRINCE GUPTA
90.6%
73.
SAKSHAT JAWA
90.6%
74.
JAHANVI SINGHAL
90.4%
75.
RITTVIK SINGH
90.4%
76.
VAISHNAVI ARORA
90.4%
77.
VARINAY AGARWAL
90.4%
78.
AYUSH MISHRA
90.2%
79.
DIVYANSHI PANDEY
90.2%
80.
MOHD FAIZ
90.2%
81.
PURVIKA BHARTIA
90%
82.
VARDAN GUPTA
90%